Strefa wiedzy

ulga na zakup kasy fiskalnej

Ulga na Zakup Kasy Fiskalnej

Inwestując w zakup urządzenia fiskalnego masz możliwość skorzystania z ulgi, która spowoduje zwrot części środków z tego zakupu. Taka ulga wynosi do 90% ceny netto urządzenia, nie więcej jednak niż 700 zł. Dowiedź się, czy przysługuje ci zwrot pieniędzy i jak go otrzymać!

Ulga na zakup kasy

Kto może skorzystać z ulgi

Po wprowadzeniu do obrotu kas fiskalnych online (od 1.05.2019), zmieniły się zasady stosowania ulgi z tytułu zakupu nowej kasy. 

Możesz się ubiegać o zwrot, jeżeli twoja firma została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpocząłeś prowadzenie tej ewidencji na kasie online. Ulga na zakup kasy fiskalnej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii przysługuje, jeśli kasa została kupiona do 30 kwietnia 2019 r. Jeżeli kasa starego typu została kupiona po tym terminie, nie skorzystasz z ulgi.

Również przysługuje ci zwrot na zakup urządzenie fiskalnego, jeżeli twoja firma nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i dotąd w ogóle nie używałeś kasy fiskalnej ale zdecydowałeś, że będziesz prowadził taką ewidencję na kasie online.

W przypadku zakupu więcej niż jedną kasę online, będziesz mógł skorzystać z ulgi na każdą z nich, pod warunkiem, że zaczniesz używać każdej z tych kas, w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży.  

Ważne! O zwrot także mogą się ubiegać przedsiębiorcy określonych branż, którzy zgodnie z art. 145b ust 1 ustawy o VAT zmuszeni są do wymiany posiadanego urządzenia fiskalnego na online.  Dowiedz się kogo dotyczy ten obowiązek w naszym artykule “Kasy Fiskalne Online”.

Jak rozliczyć ulgę

Jeżeli jesteś czynnym podatnikiem VAT zwrot rozliczysz w swojej deklaracji miesięcznej (VAT-7) lub kwartalnej (VAT-7K) za okres, w którym zacząłeś używać kasy online lub w dowolnej deklaracji za późniejszy okres – prawo do zwrotu jest bezterminowe.

Rozliczyć ulgę, pomniejszając kwotę podatku o przysługującą ci kwotę zwrotu. W sytuacji, kiedy kwota do zwrotu jest wyższa od kwoty podatku, pozostałą część zwrotu możesz otrzymać na rachunek bankowy lub rozliczyć w kolejnej deklaracji VAT.

Jeśli jesteś biernym podatnikiem VAT (zwolniony) wystarczy złożyć wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy. Do wniosku musisz dołączyć kopię faktury za zakup kasy fiskalnej, kopię dowodu zapłaty całej należności za kasę oraz kopię raportu fiskalnego miesięcznego (jako potwierdzenie prowadzenia ewidencji sprzedaży). Kompletny wniosek wystarczy wysłać listem poleconym do właściwego urzędu skarbowego.

W jakiej sytuacji będziesz musiał zwrócić pieniądze

Będziesz musiał zwrócić pieniądze jeżeli:

  • trwale i bez zgody naczelnika urzędu skarbowego nie zapewniasz połączenia kasy online z Centralnym Repozytorium Kas (CRK).
  • nie zgłosisz kasy fiskalnej do obowiązkowego przeglądu technicznego. Pamiętaj, taki przegląd ma zostać wykonany  co najmniej raz na 2 lata! Termin wykonania kolejnego przeglądu liczy się od dnia fiskalizacji lub ostatniego przeglądu.
  • w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania przestaniesz używać kasy online.

Dowiedz się jak rozliczyć ulgę krok po kroku
na stronie biznes.gov.pl !

Sprawdź czym wiąże się prawidłowe użytkowanie urządzenia fiskalnego!