Strefa wiedzy

obowiązki właściciela kasy fiskalnej

Obowiązki Właściciela Kasy Fiskalnej

Zakupiłeś kasę fiskalną? Dowiedz się z czym związane jest prawidłowe użytkowanie kasy fiskalnej oraz jakie obowiązki wynikają z jej posiadania.

obowiązki właściciela kasy fiskalnej

Poprawności Pracy Kasy fiskalnej

Ważne sprawdzać poprawność pracy urządzenia fiskalnego, m in.: aktualność danych firmy, prawidłowość nazw towarów i stawek podatku, a także, w przypadku Kas Online stałe połączenie z Centralnym Repozytorium Kas. W przypadku stwierdzenia niepoprawności lub awarii kasy fiskalnej natychmiast skontaktuj się z nami!

Raporty Dobowe i Miesięczne

Raport Dobowy masz obowiązek wystawić i wydrukować najpóźniej przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia. 

Z kolei Raport Okresowy (miesięczny) masz obowiązek wystawić i wydrukować po zakończeniu miesiąca, w którym odbyła się sprzedaż – najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca.

Okresowe Obowiązkowe Przeglądy Techniczne

Pamiętaj o wykonywaniu obowiązkowych okresowych przeglądów technicznych twojego urządzenia fiskalnego  – co najmniej raz na 2 lata. Termin wykonania kolejnego przeglądu liczy się od dnia fiskalizacji lub ostatniego przeglądu. 

Za brak wykonania przeglądu w terminie grożą ci kary lub sankcje! – Kara pieniężna w wysokości 300 zł oraz będziesz musiał zwrócić ulgę na zakup kasy, jeśli taką otrzymałeś (w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania).

Umów się na przegląd:

Jesteś zwolniony z obowiązku zgłaszania kasy do przeglądu technicznego w czasie zawieszenia działalności gospodarczej. Jednak po wznowieniu działalności, przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji na kasie – musisz taki przegląd wykonać.

Książka Serwisowa

Książka serwisowa to ważny dokument, który dostajesz, kupując kasę, i w którym powinna się znaleźć cała historia jej użytkowania. Dlatego książkę musisz na bieżąco uzupełniać i przechowywać tam, gdzie używasz kasy.

Do książki nasz serwisant wpisuje informację o wszystkich naprawach, konserwacjach oraz przeglądach technicznych.

W przypadku straty książki serwisowej musisz zamówić duplikat!

Zakończenie Pracy w Trybie Fiskalnym

W przypadku zapełnienia lub uszkodzenia pamięci kasy, możesz ją wymienić za pośrednictwem naszego serwisu i dokonać ponownej fiskalizacji.

Likwidujesz firmę czy może zmieniłeś profil działalności i przestał Cię dotyczyć obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie? Jeżeli nie zamierzasz więcej korzystać ze swojego urządzenia fiskalnego, musisz zakończyć pracę kasy w trybie fiskalnym i ją wyrejestrować. Wystarczy dostarczyć urządzenie do naszego serwisu – wykonamy odczyt i przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty do Urzędu Skarbowego.

Dowiedź się więcej o zasadach prowadzenie ewidencji sprzedaży
za pomocą kas fiskalnych na stronie biznes.gov.pl !