Strefa wiedzy

kasy fiskalne online

Kasy Fiskalne Online

Dowiedź się czym się różnią Kasy Online od starych Offline’owych oraz kogo dotyczy obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą urządzeń fiskalnych online!

Kasy online

Kasy Online - Nowa Kategoria Urządzeń Fiskalnych

Kasy i drukarki fiskalne online to wprowadzona przez Ministerstwo Finansów nowa kategoria urządzeń fiskalnych. Posiadają funkcjonalność umożliwiającą bezpośrednie przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Dane jakie są przesyłane to m.in. paragony, raporty dobowe, wszystkie zdarzenia na kasie.

Urządzenia fiskalne online nie różnią się w obsłudze od kas dotychczasowo stosowanych, offline’owych. Warto tu jednak pamiętać o zapewnieniu stałego dostępu do Internetu, aby kasa lub drukarka mogły bez problemu wysyłać dane do CRK. Zrobić to możesz za pomocą Wifi, sieci komórkowej lub złącza LAN.

Kogo Dotyczy Obowiązek Posiadania Kasy Online

Od 3 kwietnia 2019 wraz z podpisaniem Prezydentem nowelizacji Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy Prawo o miarach został wprowadzony obowiązek posiadania urządzeń fiskalnych online.

Obowiązek ten będzie wprowadzany stopniowo dla poszczególnych grup przedsiębiorców. Sprawdź terminy dla swojej branży:

  • Świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania. Usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów.
  • Sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo. Usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

Sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu.

Usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Usługi budowlane.

Świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu) 

Usługi prawnicze.

Pozostali przedsiębiorcy, którzy nie są wymienieni w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT., nie muszą spieszyć się z zakupem nowej kasy. Prędzej czy później przejdą jednak na kasę online, ponieważ kasy starszego typu zostaną wycofane ze sprzedaży, a te już wykorzystywane wyeksploatują się lub będą wymagały wymiany pamięci fiskalnej.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy będą musieli wymienić dotychczasowe urządzenie fiskalne na ONLINE będą mogli uzyskać ulgę na zakup kasy w wysokości 90% wartości urządzenia – maksymalnie 700 zł netto na każde urządzenie. Dowiedz się jak otrzymać zwrot pieniędzy w naszym artykule – Ulga na Zakup Kasy Fiskalnej.

Sprawdź jak skorzystać z ulgi i otrzymać zwrot pieniędzy
na stronie biznes.gov.pl !